dimos

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία που θα πρέπει να προσέξει κανείς πριν επιλέξει ένα σύστημα θερμοπρόσοψης αλλά και κρίσιμες λεπτομέρειες στη φάση εφαρμογής:

 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα προδιαγραφόμενα υλικά (κόλλα, θερμομονωτικές πλάκες, ενισχυτικός σοβάς, πλέγμα, τελικός σοβάς) θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός συστήματος το οποίο θα έχει ελεχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα καθορισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εξωτερική θερμομόνωση (ETAG004).

Επιπλέον σε σχέση με τα υλικά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως εξαιτίας της σημαντικής αύξησης της ζήτησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προωθούνται και υλικά τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου. Η προϋπάρχουσα εμπειρία αναφέρει πως οι αστοχίες εμφανίζονται μετά τα πρώτα 5 χρόνια από την κατασκευή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πέραν των κατάλληλων υλικών η επιλογή του συνεργείου εφαρμογής αποτελεί εξίσου κρίσιμη παράμετρο στην έντεχνη ποιοτική και αξιόπιστη εφαρμογή ενός συστήματος θερμοπρόσοψης. Είναι αυτό που τελικά θα αξιολογήσει παραμέτρους όπως φέρουσα ικανότητα και ποιότητα του υποστρώματος, θέση ακινήτου και έκθεσή του, το σχήμα του, κινδύνους από υγρασία και μια σειρά από άλλες λεπτομέρειες και να καθοδηγήσει και συμβουλέψει ως προς τις τελικές επιλογές.

Και βεβαίως είναι αυτό που θα κριθεί να εφαρμόσει τις προδιαγραφές των συστημάτων σε όλες τις φάσεις κατασκευής .

Διάφορες χαρακτηριστικές φράσεις και πρακτικές τύπου < ξέρω εγώ το έχω δοκιμάσει>, <δεν έχει ανάγκη> κτλ που αρκετές φορές ακούμε σε διάφορες κατασκευές από τεχνίτες μπορεί να γίνουν η αιτία σοβαρών αστοχίων σε βάθος χρόνου σε ένα σύστημα θερμοπρόσοψης.

Χρειάζεται πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών των συστημάτων και προσεχτική αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κατασκευής .

Σημαντικό κριτήριο σε σχέση με την επιλογή του συνεργείου εφαρμογής πρέπει να είναι και η προσεχτική αξιολόγηση της προϋπάρχουσας εμπειρίας του η οποία καλό θα είναι να συνδυάζεται και με επιτόπια αυτοψία σε  ολοκληρωμένα έργα .

Τέλος δικλείδα ασφαλείας αποτελεί και η πιστοποίηση του συνεργείου εφαρμογής απο φορέα πιστοποίησης συστημάτων μόνωσης.

 
Πιστοποιητικό DQS
 
 
 • ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ΖΩΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ένα από τα κρισιμότερα θέματα στην εφαρμογή αποτελεί η ζώνη στεγανοποίησης στα σημεία έναρξης του συστήματος, (θεμέλια, υπόγεια, δάπεδα, βεράντες), αλλά και σε καπάκια, στηθαία και ποδιές παραθύρων. Η συγκεκριμένη εργασία πολύ συχνά αντιμετωπίζεται πρόχειρα απο εφαρμοστές και συστήματα θερμοπρόσοψης (συνήθως με ένα πασάλειμμα με τσιμεντοειδές μονωτικό ) με αποτέλεσμα οι αυξημένες υδροστατικές πιέσεις και η ανιούσα υγρασία να θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή .

 
 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ EPS 200

Είναι σημαντικό στις παραπάνω κρισιμες περιοχές (σημεία έναρξης, ποδιές, καπάκια ), να τοποθετείται σκληρή πολυστερίνη (eps 200) η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή σε θλίψη για αυξημένη αντοχή σε κτυπήματα, κρούσεις κτλ.

 
 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνως έχουν την δυνατότητα να εξαλείφουν τις θερμογέφυρες (εκτός από αυτές των εξωστών).

Οι απώλειες από θερμογέφυρες μπορεί να φτάσουν και το 40% σε μια συμβατικά θερμομονωμένη κατασκευή, γι’ αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μονώνονται:

 • ποδιές και πρέκια παραθύρων (τελειώνοντας πάντα στο πλαίσιο του κουφώματος με ειδική ταινία διόγκωσης),
 • στηθαία ταρατσών (τελειώνοντας στη θερμομόνωση δαπέδου)
 • τα κενά που δημιουργούνται κατά το χτίσιμο των πλακών με αφρό πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης και να μπαίνουν θερμομονωτικές τάπες – κάπακια και όχι κόλλα, στην κεφαλή των βυσμάτων. 
 • Οι θερμογέφυρες πέραν των σημαντικών απωλειών θερμότητας μπορεί να προκαλέσουν συμπυκνώματα υδρατμών και εμφάνιση μούχλας.


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Όταν λέμε επιχρίσματα θερμοπρόσοψης εννοούμε τις δυο στρώσεις που καλύπτουν το θερμομονωτικό υλικό μας. Την ενισχυτική στρώση η οποία εφαρμόζεται μαζί με τον οπλισμό (το υαλόπλεγμα) και την τελική στρώση. Το συνολικό τους πάχος δεν ξεπερνά τα 3 – 3,5 χιλιοστά

Τα χωρίζουμε σε δυο βασικές κατηγορίες:

 • Ανόργανα υλικά που έχουν ως βασικό συστατικό το τσιμέντο , συσκευάζονται σε σακιά υπο μορφή σκόνης όπως οι κόλλες πλακιδίων και για να ετοιμαστούν αναμιγνύονται με συγκεκριμένη αναλογία νερού έπειτα από καλή ανάδευση.
 • Οργανικά υλικά (κυρίως ακρυλικα ή σιλικονούχα ) τα οποία συσκευάζονται σε δοχεία υπο μορφή πάστας και είναι έτοιμα προς χρήση, δεν χρειάζεται δηλ καμία άλλη επεξεργασία ή προσθήκη. Εφαρμόζονται απευθείας έπειτα από μικρή ανάδευση.

Σε σχέση με τα επιχρίσματα είναι καλό να γνωρίζετε πως:

 • Τα οργανικά υλικά λόγω της μεγάλης τους ελαστικότητας παρουσιάζουν μέχρι και 10 φορές μεγαλύτερη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και σε ρωγμές σε σχέση με τα ανόργανα, κάτι που βεβαίως χρειαζόμαστε στις κατασκευές μας. Μειονέκτημά τους είναι το μεγαλύτερο κόστος (15-20 % επιβάρυνση / τετραγωνικό μέτρο).Για να περιοριστεί το επιπλέον κόστος, από τις παραπάνω δυο βασικές κατηγορίες προέκυψε και μια τρίτη ενδιάμεση κατηγορία επιχρισμάτων αυτή των λεγόμενων ημιοργανικών που συνδυάζει τις παραπάνω δυο κατηγορίες (ανόργανο υλικό στην ενισχυτική στρώση, οργανικό υλικό στην τελική στρώση αφού προηγηθεί η εφαρμογή ασταριού πρόσφυσης). Οι αντοχές είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τους πλήρως ανόργανους σοβάδες αλλά υπολείπονται αυτές των πλήρως οργανικών επιχρισμάτων.
 • Στην Ελληνική αγορά περιγράφονται ως οργανικά, συστήματα που ανήκουν στην κατηγορία των ημιοργανικών επιχρισμάτων ! Αυτό συμβαίνει είτε για λόγους κοστολογίου ( ελκυστικότερες προσφορές), είτε για λόγους άγνοιας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει απολύτως ξεκάθαρη και κατανοητή η ποιοτική διαφορά μεταξύ των τριών βασικών τύπων επιχρισμάτων, Ανόργανα, Ημιοργανικά και πλήρως Οργανικά επιχρίσματα

Σε σχέση με την κοκκομετρία των τελικών επιχρισμάτων συνήθως προτείνεται αυτή των 1,5 χιλιοστών δίοτι διευκολύνει στο να καλύπτονται λίγο περισσότερο οι ατέλειες. Αισθητικά  είναι πολύ καλύτερη αυτή του 1 χιλιοστού η οποία όμως επειδή αυξάνει τις απαιτήσεις για τέλειο υπόστρωμα (απαιτεί και δεύτερη στρώση ενισχυτικού σοβά)   συνήθως δεν προτείνεται.